Çalışan ve İş Birimi 360 Derece Performans Ölçümü

vera

Çalışan ve İş Birimi 360 Derece Performans Ölçümü

Bir organizasyonda gerçekleştirilen ürün ve hizmet kalitesi, organizasyonu oluşturan bireyler, birimler, departmanlar ve bunlar arasındaki etkileşimli iş süreçlerinden meydana gelmektedir. Organizasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için firma içindeki süreçlerde bireyler ve bölümler arasındaki ilişkilerin sorunsuz yürütülmesi ve bunlar arasındaki beklentilerin iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu araştırma modeli, kurum içerisindeki bireylerin ve birimlerin karşılıklı etkileşim halinde olduğu tüm departman ve bireyler hakkında 360 derece geri bildirim elde edebilmek ve performanslarını takip edebilmek için gerçekleştirilmektedir.

Bireyler arası yaklaşım;

360 Derece Geri Bildirim ile çalışanların farklı kişiler tarafından objektif bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Dört farklı değerlendirici grup tarafından yapılan değerlendirmeleri kapsar. 90, 180, 270 ve 360 derece olarak adlandırılan bu değerlendirici grupları yönetici, kendi, astı ve eş değeri üzerinden geri bildirimler alınır.

Çalışma kapsamında öncelikle her bir çalışan için değerlendirici grubun yaptığı değerlendirmelerden hareketle performans karnesi oluşturulur.

Bunula birlikte ölçme modelimizde yer alan her bir boyut ve ilgili boyut altında yer alan kritik performans göstergelerine yönelik yapılan değerlendirmelerin karşılaştırmalı olarak sunulduğu boyut ve kritik gösterge raporları sunulmaktadır.

Birimler arası yaklaşım;

Dört farklı birim tarafından yapılan değerlendirmeleri kapsar. 90, 180, 270 ve 360 derece olarak adlandırılan bu değerlendirici grupları, Üst Yönetim, Kendi Birim Çalışanları, Çıktı ve Girdi Üreten Diğer Birimler olmak üzere 4 grupta toplanır.

Her bir birimin değerlendirici birimler tarafından yapılan geri bildirimler sonucunda öncelikle performans karneleri oluşturulur.

Ayrıca farklı birimlerle birlikte ilgili birimin her bir değerlendirme kirterleri ekseninde kıyaslamaları gerçekleştirilerek sunulur.

Bizimle İletişime Geç