Çalışan Memnuniyeti, Bağlılığı ve Motivasyonu

Vera

Çalışan Memnuniyeti, Bağlılığı ve Motivasyonu

Çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonu araştırmalarımızın ana amacı; çalışanlarınızın beklenti ve motivasyonlarını doğru tespit ederek, çalışan bağlılığınızı ve verimliliğini arttırmaktır. Araştırma modelimizi benzerlerinden ayıran en önemli özelliği aksiyon almaya yönlendiren net bir ölçme modeli kullanması ve içerisinde ileri analitik ve sofistike araçlarla donatılmış güçlü analiz yöntemlerini barındırmasıdır.

Çalışan Memnuniyeti, Bağlılığı ve motivasyonu ölçüm modelimizde yer alan boyutlardan birisi olan “Bağlı Olunan Yönetici” Boyutuna ilişkin 9 kritik performans göstergesi aşağıda örnek olması açısından verilmiştir. Görüldüğü üzere net, tanımlanmış kritik performans göstergeleri sayesinde kolay bir şekilde aksiyon alınabilecek alanlar belirlenebilmektedir.

Farklı sektörlerde yer alan müşterilerimizin aldığı Çalışan Memnuniyeti, Bağlılığı ve Motivasyonu araştırma hizmeti sonucunda gerekli aksiyonlar alınarak çalışan bağlılıkları yaklaşık %25 artış göstermiş, iş gücü devir oranı içerisinde istifa edenlerin azalış oranının ise %50 oranında olduğu gözlenmiştir.

Araştırmamızda çalışanlarınızın yaptığı değerlendirmeler sonucunda oluşturulan bağlılık, memnuniyet ve motivasyon endeksleri, Beyaz yaka, Mavi yaka, Departman, Bölüm gibi belirlenen birçok kırılımlarda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. Geliştirilen endeksler sayesinde kolaylıkla farklı bölümler arasında ve geçmiş yıllar arasında kıyaslama ve değerlendirmeler yapabilmektesiniz.  

Gerçekleştirilen segmentasyon analizi ile çalışanlarınızı bağlılık ve motivasyon düzeyine göre 4 farklı grupta inceleme imkânı bulabilirsiniz.

Aksiyon analizi ile genel olarak memnuniyeti sağlamada güçlü olduğunuz boyutları ve acil önlem almanız gereken alanları belirleyebilmektesiniz.

Tüm organizmaların eylemlerinin ardında yatan yönlendirme/güdüleme gücüne motivasyon denir. Motivasyon duygulara dayanır ve temelinde ihtiyaçlar vardır. İnsanlar hedeflere ulaşmak için değil, belirli bir duyguyu yaşamak için harekete geçerler. Bu açıdan insanı harekete geçiren yönlendirme/güdüleme gücü (motivatörü), ihtiyaçlarının karşılanması sonucunda hissedeceği duygulardır.

Duygu yoğunluğu analizi kurumunuzda çalışmanın hissetirdiği duyguların belirlenmesiyle gerçekleştirilmektedir. Analiz sayesinde maskelemeden arındırılmış bir duygu sınıflandırılması gerçekleştirilmektedir. Ayrıca motivasyon endeksini ve analizini oluşturan 5 temel değişkenden birisine girdi sağlamaktadır.

Bizimle İletişime Geç