Amacımız

2020-2025 Vizyonumuz olarak kendimize "Araştırmayı Ulaşılabilir ve Erişilebilir Kıl" hedefini belirledik.

Amacımız,

Yenilikçi yaklaşım ve teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünlerimiz sayesinde önümüzdeki 5 yıl daha fazla kurum ve kullanıcının araştırmadan faydalanmasını sağlayarak ülke gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki 5 yıl daha önce araştırma hizmeti kullanmamış ya da seyrek olarak araştırma hizmeti kullanan KOBİ’lerimiz başta olmak üzere ülke ekonomimize katkı sunan tüm kuruluşlarımızın araştırma deneyimini arttırma ve geliştirme misyonu ile hareket edeceğiz.

shape

Bizimle İletişime Geç