Akademik Araştırmalar

vera

Akademik Araştırmalar

Sağlık, Sosyal, İktisadi ve İdari bilimler alanında çalışma yapan Üniversite Öğretim Üyelerimizin TÜBİTAK ve benzeri destekli akademik araştırmalarında anket, derinlemesine görüşmeler, odak grup toplantıları, Neuro testler gibi nicel ve nitel veri toplama teknikleriyle gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarda veri toplama, analiz ve tabulasyon hizmeti sunmaktayız. Bu hizmet kapsamında hemen hemen Türkiye’nin tüm önemli üniversiteleri ile çalışma deneyimi kazanılmıştır. Veri analizlerinde ise aşağıda belirtilen tüm analiz tekniklerinde deneyimli bir ekiptir Vera personeli.

Güvenilirlik Analizi

Hipotez Testleri

Ki-Kare Testleri

Faktör Analizleri(Açıklayıcı, Doğrulayıcı)

Kümeleme Analizleri

Diskriminant Analizi

Doğrusal Regresyon Analizleri

Probit ve Ridge Regresyon Analizi

Lojistik Regresyon Analizleri (Binary, Ordinal ve Multinaominal)

COX Regresyon Analizi

Yapısal Eşitlik Modellemesi

Bizimle İletişime Geç