Etki Analizleri

vera

Etki Analizleri

Etki analizi en temel anlamıyla, bir plan, program ya da projenin sonuçlarını ve etkilerini değerlendiren analitik bir proje değerlendirme yaklaşımıdır. Avrupa Birliği, OECD gibi kurumların da kullandığı ve çeşitli rehberler ve yönergeler çerçevesinde sürekli olarak gerçekleştirdiği plan, proje, politika ve yasal düzenlemelerin önceden veya uygulama sonrasındaki etkilerini ortaya koymaya yönelik gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme çalışmalarıdır.

Karar veren kişi ve kurumların bulguya dayalı karar vermesini, kamu politika ve uygulamalarının etkinliğinin artırılmasını ve ortaya çıkan durum hakkında yüksek farkındalık yaratarak yeni politika ve uygulamalar geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Genel anlamda 4 başlık altında toplanır.

Ekonomik etki analizi (economic impact assessment)

Sosyal etki analizi (social impact assessment)

Çevresel etki analizi (environmental impact assessment)

Düzenleyici etki analizi (regulatory impact assessment) (çevre, sosyal ve ekonomik etkileri inceleyen)

Bizimle İletişime Geç