Kişilik Envanteri

vera

Kişilik Envanteri

İnsanların sahip oldukları duygu, düşünce, davranışsal ve tutumsal eğilimlerin etkileşimleri sonucu farklı kişilik motifleri ortaya çıkar. Vera kişilik envanteri ile çalışanlarınızın birbirinden ayrışan kişilik özelliklerini belirleyerek onlarla daha etkili bir iletişim kurmanızı, ekip oluşturmanızı ve daha verimli çalışabilecekleri çalışma ortamı oluşturmanızı sağlayacaktır.

Analitik psikolojinin ve derinlik psikolojinin kurucuları arasında yer alan Carl Gustav Jung’a göre insan kişiliği en temel iki tutumu(içedönük, dışadönük) ve bunlarla etkileşim içerisinde olan dört temel psikolojik işlevi (Sağduyu, Sezgi, Düşünme, Hissetme) içerir. Jung, baskın bir tutum ve baskın bir işlevin oluşturduğu sekiz farklı kişilik tipini modellemiş ve açıklamıştır. Jung’ın bu çalışmasından esinlenen Myers ve Briggs Jung’un üç boyutuna, yargılama – algılama boyutunu da ekleyerek 16 farklı kişilik tipini modelleyerek kendi kişilik envanterlerini geliştirmişlerdir. Vera olarak Jung ve Myers-Briggs’in temel ölçüm boyutlarından faydalanarak kişilik tiplerini 4 ana boyutlu 8 zıt kutuplu tutum ve psikolojik işlev üzerinde 16 farklı kişilik profili olarak ölçebildiğimiz Vera Kişilik Envanterini geliştirdik.

Bizimle İletişime Geç