Marka Algısı ve Pazar Dinamikleri

vera

Marka Algısı ve Pazar Dinamikleri

Bulunduğunuz pazarın dinamiklerini anlayarak, nihai müşterileriz nezdindeki marka değerinizi arttırmak ve Pazar payınızı genişletmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmalarıdır. Araştırma kapsamında öncelikle marka bilinirlik oranları, markaların çeşitli fonksiyonel özelliklerine yönelik hedef kitlenin algılamaları gibi bazı betimleyici skorlar verilmektedir. Daha sonra aşağıda bazı örneklerle belirtilen Vera markalı 13 farklı sofistike analiz gerçekleştirilerek araştırma sonuçları sunulmaktadır.

Fenomenolojik Analiz; Fenomenoloji yaklaşımının temelini bireysel tecrübeler oluşturmaktadır. Bu kapsamda hedef kitledeki bireylerin kişisel (öznel) tecrübeleri ile ilgilenilecek, bireyin algılamaları ve olaylara yükledikleri anlamlar değerlendirilecektir. Verinin kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek ana temaların ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

Rekabet Analizi; Pazarınızda yaşanan rekabeti ve bu rekabetteki konumunuzu cüzdan ve gönül payı ekseninde analiz etmenizi sağlamaktadır.

Satış Gücü Analizi; Pazardaki tercih edilebilirlik oranınızı ve mevcut Pazar payınızı birlikte değerlendiren bir analizdir.

Cüzdan Payı Analizi; Vera markalı bu analiz yöntemi, markanızın cüzdan payını belirleyen ürün ve hizmet niteliklerinde yapabileceğiniz iyileştirmeleri ve bu iyileştirmelerin cüzdan payınıza olacak etkilerini simülasyonlar üreterek sunan sofistike bir analiz yöntemidir.

Etki Analizi; Vera markalı bir analiz yöntemi olarak, marka tercihine etki ettiği düşünülen her bir kriterin etkisinin iki farklı ileri analitik yöntemle test edildiği ve değerlendirildiği sofistike bir analiz yöntemidir.

Bizimle İletişime Geç