Reklam Araştırmaları

vera

Reklam Araştırmaları

Reklam kampanyalarının bazı hedefleri vardır ve bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ölçülmesi gereklidir. Reklam Araştırmaları, kampanya doğrultusunda çeşitli medya araçlarında yayınlanan reklamların etkinliğini ölçmeye yarayan araştırmalardır. Pre test ve post test olmak üzere yayın öncesi ve sonrası yapılırlar.

Pre test (Yayın öncesi) Araştırmalar; stroyboard veya animatik olarak tasarlanmış reklamının, yayına girmeden önce temsili hedef kitle nezdinde, çeşitli değişkenler baz alınarak, değerlendirme yapmamızı sağlayan, reklamın geliştirilecek yönlerini tespit eden araştırmalardır.

Post test (Yayın sonrası) Araştırmalar; reklamın medya araçlarında yayınlanmasından sonra gerçekleştirilir. Amacı, reklamın etkinliğini, reklamın hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığını , reklamın çeşitli değişkenler açısından başarısını ölçmektir.

Genel olarak reklamın “hatırlanma oranı”, “mesajının hedef kitle tarafından algılanıp algılanmadığı”, “ ürün özellikleri ile ilgili bilgilendirme düzeyi”, “inandırıcı bulunup bulunmadığı”, “beğenilip beğenilmediği”, “tüketicilerin satın alma eğilimini ne yönde etkilediği” ve benzeri konular saptanır.

Bizimle İletişime Geç