Sosyal Yapı Analizleri

vera

Sosyal Yapı Analizleri

Sosyal yapının tanımı, bileşenleri ve analiziyle ilgili literatürde oldukça farklı yaklaşımlar mevcuttur. Yapıyı; bir bütünü oluşturan sistem ve parçaların tamamı olarak ele alırsak, sosyal yapıyı toplumu oluşturan sistem ve boyutların tamamı olarak tanımlayabiliriz. Sosyal Yapı Analizlerimizi sosyal yapıyı oluşturduğunu düşündüğümüz 10 farklı boyut üzerinden gerçekleştirmekteyiz. Birincil ve ikincil veri kaynaklarıyla derlediğimiz verilerimizi nitel ve nicel analiz yöntemleriyle analiz ediyor, sosyal eylem planları ve risk haritaları oluşturuyor, fiziki ve sosyal gelişmişlik endeksleri geliştiriyoruz.

Bölüm 1: Demografik Yapı ve Göç

Bölüm 2: Aile Yapısı ve Aile İçi İlişkiler

Bölüm 3: Sosyal Çevre ve Kültürel Hayat

Bölüm 4: Ekonomik Durum ve Çalışma Hayatı

Bölüm 5: Sağlık

Bölüm 6: Eğitim

Bölüm 7: Güvenlik ve Suç Olgusu

Bölüm 8: Ulaşım ve Erişilebilirlik

Bölüm 9: Konut ve Fiziksel Çevre

Bölüm 10: Kişisel Yaşam Memnuniyeti

Bizimle İletişime Geç