Yerel Yönetimler İçin Politik Pazarlama Araştırmaları

vera

Yerel Yönetimler İçin Politik Pazarlama Araştırmaları

Yerel Yönetim Araştırmalarımız kapsamında genellikle gerçekleştirilen sokak anketleri uygulamalarının ötesinde mevcut başkanın ve yönetimin seçim döneminde başarılı bir relansman süreci geçirmesi ve seçmenlerine unutulmaz duygusal deneyimler yaşatabilmesi için geliştirdiğimiz Yerel Yönetimler Strateji Tuali araştırma modelimizle hizmet sunmaktayız.

İleri analitik ve sofistike araçlarla donatılmış Hibrid (Kalitatif + Kantitatif +Neuro) araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen yerel yönetimler strateji tuali araştırma modelimizin en önemli farklı geleneksel analizlerin bir adım ötesinde, analizlerin analizini gerçekleştirerek stratejik bir aksiyon planı oluşturmasıdır.

Bilindiği gibi hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde seçmen kitleleri siyasi ideolojileri, algılanan hizmet kalitesi, lider imajları/performansları ve bireysel ihtiyaçlarının(Ekonomik, Güvenlik, Sosyal vb) tatmin edilmesi ekseninde oy vermektedir. Farklı seçim bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz yüzlerce araştırma sonucuna göre mevcut yönetimlerin gerçekleştirdiği hizmetlerden duyulan genel memnuniyet düzeyinin ve oy verme davranışının sadece %50’si algılanan hizmet kalitesiyle açıklanabilmektedir. Diğer %50’lik bölümünü %70’lik bir oranla siyasi ideolojisi oluşturmaktadır. Bu açıdan mevcut bir yerel yönetimin memnuniyet ve oy oranını arttırmak için öncelikle stratejik seçmen gruplarını ve bunların hedef kitledeki oranını belirlemesi gerekmektedir.  Bu kapsamda öncelikle Vera markalı bir analiz tekniği olan SSG Segmentasyon analizini gerçekleştiriyoruz.

Nasıl ki insanların gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi yaşam evreleri varsa ailelerinde çeşitli yaşam evreleri ve farklı yaşam tarzları vardır.

Stratejik seçmen grubunda yer alan hanelerin aile yaşam evrelerinin ve yaşam tarzlarının bilinmesi onları harekete geçirecek ana motivatörlerin ve ihtiyaçların belirlenmesinde ve tatmin edilmesinde önemli rol oynayacaktır.  Benzer şekilde bu grubun kişilik türleri, hane sağlık durumu, standart hizmetlerden duydukları memnuniyet düzeyleri, lider algısı, temel ihtiyaçları, etkinlik türleri ve beğeni düzeyleri, çeşitli faaliyetlere yönelik ilgileri ve medya takip alışkanlıkları detaylı bir şekilde incelenerek detaylı motivatör listesi oluşturulur.

Standart hizmetlerdeki ve duygusal deneyimlerdeki stratejik konumunuz belirlenerek mevcut durumunuz üzerinden aksiyona geçiş için hazırlıklar yapılır.

Detaylı motivatör listesi belirlendikten sonra farklı konseptlerde deneyim unsurları tasarlanır ve neuro testler gerçekleştirilerek alternatifler arasında dikkat, beğeni ve hafızada kalma kriterleri açısından en yüksek puanı alan konsept uygulamaya alınır. OİP event-related potential (ERP) , verilen uyaran karşısında beyin kognitif tepkisinin ölçüldüğü bir testir.“EEG kayıtları uyaran gösterildikten sonraki bilinç ve bilinçaltı dönemdeki kognif tepkileri ölçüp  analiz etmektedir” Özellikle bilinçaltı dönem ile ilgili yapılan  beyin analizleri motto, söylem geliştirme, deneyim tasarımı gibi araştırmalar için derinlemesine iç görü sağlamaktadır.

En yüksek puan alan deneyim unsuruna yönelik aksiyon planı kartları hazırlanır.

Bizimle İletişime Geç